Strona główna Artykuły Postaw na IT… najlepiej w bankowości!

Postaw na IT… najlepiej w bankowości!

490
0

Wykorzystanie technologii informatycznych w sektorze finansowym staje się coraz bardziej powszechne. Z jednej strony wdrożone narzędzia pełnią funkcje usługowe, takie jak automatyzacja podstawowych czynności czy zapewnienie łączności. Z drugiej zaś, w coraz większym zakresie wspierają procesy decyzyjne w oparciu o przetwarzanie informacji (np. Big Data). Są także coraz powszechniej wykorzystywane do obsługi klientów (np. aplikacje mobilne).

Przed rozwojem technologii informatycznych nie ma odwrotu – w Polsce dzieje się to przy dużym udziale sektora bankowego, co stwarza również nowe możliwości kariery i rozwoju zawodowego.

Sektor bankowy inwestuje w IT

Według analiz International Data Corporation (IDC) wydatki sektora finansowego w skali światowej na IT osiągnęły w 2018 r. wartość 450 mld dolarów, co dało mu drugie miejsce pod względem inwestycji w nowe technologie wśród wszystkich branż. Z kolei eksperci McKinsey wskazują, że dziś automatyzacji podlegać może nawet 44% światowej pracy z zakresu finansów i ubezpieczeń. W naturalny sposób zmiany te wpływają również na rolę samych finansistów. Dziś wyzwania związane z wszechobecną cyfryzacją to w dużym stopniu zadania dla departamentów IT, na czele których stoją szefowie ds. informatyki, czyli CIO – chief information officer.

Rośnie rola specjalistów IT

Wzrost znaczenia specjalistów od informatyki już od kilku lat znajduje potwierdzenie w danych. W opublikowanym w 2017 r. badaniu International Data Group (IDG), wynika, że chociaż ciągle jeszcze co trzeci manager uważa, że działy IT są „tylko niezbędnym kosztem”, to przez 61 proc. badanych są one postrzegane jako katalizatory efektywności biznesowej, źródło przewag konkurencyjnych oraz potencjalny generator dodatkowych zysków.
Nic więc dziwnego, że praca w IT jest powszechnie postrzegana jako jeden z zawodów przyszłości. Z jednej strony dotyczy to ścieżek kariery związanych z suportem, programowaniem, administrowaniem czy testowaniem produktów. Z drugiej jednak, warto szczególnie w przypadku bankowości zwrócić uwagę na mniejszy, ale bardzo szybko rosnący obszar rynku IT czyli cyberbezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo

Jak wynika z analiz Kaspersky Lab, w związku z atakami zarówno na własną infrastrukturę, jak i systemy klientów, banki wydają trzykrotnie więcej na bezpieczeństwo IT niż instytucje niefinansowe podobnego rozmiaru. Co więcej, 64 proc. banków przyznaje, że zainwestuje w poprawę swojej ochrony IT niezależnie od zwrotu z wydatków, aby spełnić rosnące wymagania rządowych organów regulacyjnych, kierownictwa najwyższego szczebla, a nawet swoich klientów.
– Dla użytkowników bankowości wczoraj, dziś i jutro najważniejszym elementem jest to, czy ich instytucja bankowa jest zabezpieczona przed atakami z zewnątrz. Kiedyś były nimi np. napady na banki czy włamania do sejfów; obecnie ludzie – zwłaszcza młodzi – mają swój bank w telefonie. W związku z tym musimy wychodzi z ochroną naszych klientów poza centralę banku czy oddziały bankowe. I to jest najważniejsze zadanie na najbliższe lata – powiedział Polskiej Agencji Prasowej przy okazji Cyber Atlantic Council 2019, Prezes PKO Banku Polskiego, Zbigniew Jagiełło.
Możliwość pracy i budowy swojej ścieżki kariery w obszarze cyberbezpieczeństwa i to w bankowości stwarza również szansę nabywania doświadczenia wśród najlepszych specjalistów z tego obszaru w Polsce. Bowiem jak wynika z badań Kantar TNS, przeprowadzonych w 2018 r. na zlecenie Związku Banków Polskich, to właśnie sektor bankowy postrzegany jest przez Polaków jako lider w zakresie cyberbezpieczeństwa (najwięcej bo aż 42% wskazań ankietowanych).
Jak wskazuje Raport Płacowy 2018 przygotowany przez Hays, pracodawcy cenią kompetencje IT i cyfrowe, będące odpowiedzią na podlegające stałym transformacjom i coraz bardziej mobilne otoczenie. Jednocześnie te same kompetencje są wskazywane przez firmy jako najtrudniejsze do pozyskania. Jeśli myślimy o pracy w tym obszarze i chcemy świadomie budować swoją pozycję, warto od samego początku współpracować z najlepszymi.

Autor: Michał Polak