Strona główna Prezentacje pracodawców ING Bank Śląski

ING Bank Śląski

0

ING Bank Śląski
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
rekrutacja@ingbank.pl
www.ingbank.pl/kariera

ING Bank Śląski to jeden z największych uniwersalnych banków w Polsce, świadczący zintegrowane usługi finansowe z zakresu bankowości detalicznej, korporacyjnej i rynków finansowych. Naszą pozycję budujemy w oparciu o nowoczesne technologie, rozbudowę kanałów dystrybucji i dbałość o jakość usług, które dostarczamy. Bank zatrudnia ponad 8000 pracowników, którzy na co dzień korzystają z możliwości, jakie daje współpraca z pozostałymi spółkami Grupy ING. Grupa zatrudnia obecnie 52 tysięcy pracowników i działa w ponad 40 krajach na całym świecie, zarządzając aktywami ponad 48 milionów Klientów.

KIM JESTEŚMY

Podstawą działania ING Banku Śląskiego jest współpraca i otwartość na różnorodność. Rozwijamy się dzięki skutecznemu działaniu i wychodzeniu z inicjatywą.

Kultura organizacyjna w naszym banku oparta jest na uczciwości, szacunku i otwartości. Przykładamy ogromna wagę do tego aby pracownicy utożsamiali się z tymi wartościami, misją i wizją Banku oraz znali swoją organizację, czuli się jej częścią. Jednym z priorytetów Banku jest dbałość i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich rozwój zawodowy.

Pracując z nami zyskujesz:

 • Pracę z nowoczesnymi produktami i procesami

Jesteśmy innowacyjni. Tworzymy i wdrażamy nowe rozwiązania w bankowości.

 • Transparentny i rynkowy system wynagrodzeń

Stosujemy przejrzystą politykę wynagrodzenia opartą na analizie trendów rynkowych.

 • Nowoczesne narzędzia komunikacji

W codziennej komunikacji korzystamy z nowoczesnych technologii.

 • Szeroką ofertę działań rozwojowych

Pracownicy wszystkich szczebli organizacji mają dostęp do zróżnicowanych narzędzi rozwoju kariery.

 • Współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie

Nasz zespół tworzą specjaliści z pasją realizujący swoje zadania.

 • Świadczenia dodatkowe

Naszym pracownikom oferujemy benefity pozapłacowe, w tym m.in.: Pracowniczy Program Emerytalny, opiekę medyczną, udogodnienia dla rodziców.
Oferujemy rozwój w obszarach takich jak: IT, HR, PR, Operacje, Ryzyko, Finanse, Klienci Detaliczni, Klienci Korporacyjni, Klienci Strategiczni, Rynki Finansowe.

 

PROGRAMY ROZWOJOWE

INTERNATIONAL TALENT PROGRAMME

3 letni program skierowany do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów do 2 lat po studiach. Kierunek studiów nie jest dla nas ważny. Istotna jest jednak aktywność w środowisku akademickim oraz doświadczenia międzynarodowe. Program realizowany jest na 6 ścieżkach w Warszawie i Katowicach – HR, Finanse, Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna, Ryzyko i IT (jedynie w Katowicach). Uczestnicy programu mają możliwość zdobycia wielu certyfikatów (Lean Six Sigma, Scrum, CFA) oraz wzięcia udziału w zagranicznej rotacji w jednej z siedzib ING na całym świecie.

Więcej informacji: www.ingbank.pl/itp

 

CHALLENGING

Roczny program rozwoju z dziedziny IT, który jest realizowany na ścieżkach: projektowanie tworzenie oprogramowania (Katowice) oraz analizy predyktywne (Warszawa i Katowice). Szukamy osób, które:

 • są absolwentami/studentami ostatnich lat studiów o profilu informatyka, ekonometria, matematyka, statystyka, ekonomia lub pokrewne,
 • potrafią analizować dane i wyciągać wnioski,
 • znają j. angielski w stopniu komunikatywnym (czytanie dokumentacji),
 • mają doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu wiedzy informatycznej lub analitycznej (praktyki, projekty uczelniane, działalność w organizacjach studenckich lub KN),
 • posiadają dyspozycyjność do pracy w wymiarze min. 3/4 etatu,
 • posiadają znajomość technologii i języków programowania, takich jak: – R, SAS, SQL, Python, Scala, Java, Bash, C#, C++

Więcej informacji: www.ingbank.pl/challenging

STAŻ Z LWEM

Program stażowy skierowany do studentów od 1. roku studiów i absolwentów do dwóch lat po studiach o dowolnym profilu. W ramach Stażu z Lwem oferujemy zatrudnienie na okres 2 miesięcy (z możliwością przedłużenia) na podstawie umowy zlecenie. Program realizowany jest w centralach banku w Warszawie i Katowicach oraz w oddziałach korporacyjnych i detalicznych w całej Polsce.

Oferujemy możliwość rozwoju na 4 ścieżkach: Agile, Projekty, Customer Experience i Data Science.

Więcej informacji: www.ingbank.pl/stazzlwem

całej Polsce.

Oferujemy możliwość rozwoju na 4 ścieżkach: Agile, Projekty, Customer Experience i Data Science.

Więcej informacji: www.ingbank.pl/stazzlwem

 

PROGRAM AMBASADORSKI

Forma współpracy pomiędzy ING, a środowiskiem akademickim, gdzie razem ze studenckimi Ambasadorami budujemy wizerunek firmy jako pracodawcy dla młodych osób. Z naszymi Ambasadorami współpracujemy cały rok akademicki i dajemy im możliwość poznania funkcjonowania międzynarodowej firmy od środka.

Więcej informacji: www.ingbank.pl/program-ambasadorski

 

PROCES REKRUTACYJNY

Proces może być modyfikowany w zależności od programu rozwojowego lub poziomu stanowiska, na które się aplikuje.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji na programy rozwojowe znajdują się na ich stronach.