Strona główna Prezentacje pracodawców Nokia Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie

Nokia Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie

821
0

Nokia Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie 

ul. Bobrzyńskiego 46, 30-348 Kraków
e-mail: recruitment.krakow@nokia.com
tel.: 12 298 90 00
www.nokiakrakow.pl

Nokia to największy na świecie specjalista w dziedzinie szerokopasmowej transmisji w sieciach komórkowych, który działa w ścisłej czołówce każdej z generacji technologii mobilnych. Swoją działalność skupia przede wszystkim na tworzeniu oprogramowania, sprzętu oraz zapewnieniu usług dla infrastruktury sieciowej. Obecnie prowadzi działalność w ponad 150 krajach oraz zatrudnia około 50 000 pracowników.

Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o., działająca w Polsce jest spółką wchodzącą w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Nokia Networks. Siedziba główna mieści się w Warszawie, ponadto spółka posiada ośrodki B+R w Krakowie i Wrocławiu. W 2013 roku Minister Gospodarki nadał ośrodkowi krakowsko – wrocławskiemu status centrum badawczo – rozwojowego, stanowiącego największe centrum B+R w sektorze IT w Polsce. We wszystkich oddziałach w Polsce Nokia zatrudnia już ponad 3500 osób.

W krakowskim oddziale tworzymy i testujemy produkty dla różnych generacji sieci komórkowych: 3G, 4G oraz 5G. 15 letnie doświadczenie w rozwijaniu najnowszych systemów telekomunikacyjnych daje nam mocne podstawy do wdrażania najnowszych technologii w telefonii komórkowej. W  Krakowie działamy w dwóch lokalizacjach i zatrudniamy przeszło 600 pracowników, w naszych szeregach znajdują się zarówno specjaliści z długoletnim doświadczeniem, jak i osoby młode, które stawiają dopiero pierwsze kroki w tworzeniu telekomunikacji.

PROGRAMY ROZWOJOWE

Nasi pracownicy mają wiele możliwości podnoszenia swoich umiejętności: szkolenia dla nowo zatrudnionych – wewnętrzne, na które składają się szkolenia specjalistyczne techniczne oraz zapoznające z kulturą organizacji. Są to m.in. Onboarding – zestaw szkoleń specjalistycznych dotyczący technologii, które rozwijamy.

Dla pracowników technicznych – inżynierów szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne techniczne i rozwijające kompetencje osobowe, dla osób, które chcą w przyszłości objąć stanowisko managerskie – Future leaders lub, które chcą wdrażać nowe osoby do pracy przez pierwsze 3 miesiące: Buddy program. Prowadzimy również szkolenia: Train the trainers – dla pracowników, którzy chcą zostać trenerami wewnętrznymi

Dla kadry managerskiej niższego i wyższego szczebla prowadzimy programy wspierające rozwój kompetencji kierowniczych np.: Leadership development for Leadership Team – rozwój kompetencji dla najwyższej kadry managerskiej; Licence to lead – program dla nowo mianowanych kierowników; Mentoring program – program dla osób chcących zostać mentorami dla innych.

PROCES REKRUTACYJNY

Kandydat aplikuje poprzez naszą stronę www.nokiakrakow.pl w zakładce kariera. Następnie:

–  jeśli aplikowałeś na stanowisko esterskie będziesz musiał przejść rozmowę telefoniczną, która pozwoli ocenić Twoje doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka angielskiego,

– jeśli aplikowałeś na stanowisko developerskie zostaniesz poproszony o wypełnienie testu na platformieonline.

Trzecim etapem jest panel techniczny, który odbywa się na terenie naszej firmy. Składa się on z dwóch części:

  1. Rozmowa z naszymi inżynierami opierająca się na testach techniczny sprawdzających wiedzę pod kontem danego stanowiska.
  2. Rozmowa mająca na celu weryfikację umiejętności HR.

Ostatni czwarty etap to uzyskanie odpowiedzi – do 2 tygodni.

W zależności od zapotrzebowania rekrutacja odbywa się przez cały rok. Najczęściej poszukujemy osób na stanowisko tester oraz developer. Prowadzimy również wakacyjne praktyki oraz całoroczne staże. Najlepszym osobom zostaje zaproponowana umowa o pracę.

Wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie: www.nokiakrakow.pl w zakładce kariera.