Strona główna Artykuły Biznes i Edukacja w IT- modele przyszłości

Biznes i Edukacja w IT- modele przyszłości

0

Konferencja „Biznes i Edukacja w IT- modele przyszłości”, dotycząca współpracy sektora IT z edukacją odbędzie się wkrótce. Udział – bezpłatny.

Podczas konferencji odbędą się dwie sesje tematyczne i dwa dedykowane im panele dyskusyjne, w tym m.in. prezentacje najciekawszych programów studiów, wypracowanych wspólnie przez uczelnie wyższe z firmami, a także prezentacja wspólnych działań R&D firm z sektora IT i uczelni wyższych.

Cele konferencji:

  • Modyfikacja obecnych kierunków studiów, a także zawiązywanie współpracy badawczo-rozwojowej w celu kształcenia przyszłych pracowników o wysokich i nowoczesnych kompetencjach.
  • Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku – dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
  • Prezentacje przykładów najlepszych praktyk współpracy przedsiębiorstw sektora IT z uczelniami w Polsce oraz najciekawsze i najefektywniejsze przykłady projektów badawczo-rozwojowych (R&D).

Zaplanowano także tzw. Edu-Mixer, czyli warsztat networkingowy, moderowany przez Komitet ds. Biznesu i Edukacji.

Forum odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) .

Wśród zaproszonych gości konferencji znajdują się reprezentanci PIIT, PTI, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji, KRASP, a także przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z sektora IT i uczelnianych biur karier.

Dołącz do nas >>>
Kontakt >>>