Strona główna Artykuły Zwiększ swoje szanse w bankowości i finansach

Zwiększ swoje szanse w bankowości i finansach

712
0

Aby przekonać się, że praca specjalisty ds. ICT w sektorze bankowo-finansowym jest interesująca i pełna wyzwań warto wziąć udział w jednym z licznych programów praktyk i staży czy konkursów organizowanych przez wiodące na rynku instytucje bankowe i finansowe, a najlepiej zrobić to jeszcze w trakcie studiów.

Tego typu inicjatywy nie tylko umożliwiają zdobycie pierwszych, cennych doświadczeń zawodowych, ale również pozwalają zorientować się studentowi czy obrany kierunek kariery jest tym, z którym realnie pragnie on związać swoją zawodową przyszłość. Wiele uczelni organizuje w tym celu także wykłady eksperckie, prezentacje oraz spotkania z pracodawcami, pozwalając studentom na poszerzenie percepcji w zakresie wyboru przyszłej specjalizacji. ­

Łączenie nauki z pracą staje się w branży ICT chlebem powszednim. Pracodawcy chętnie zatrudniają studentów już po 1 roku, umożliwiając im zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych. Branża ICT jest bardzo szeroka – w jej skład wchodzi co najmniej kilkanaście specjalizacji, dlatego też pracodawcy polecają uczelniom wyższym, aby te skupiły się przede wszystkim na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych, koniecznych do dalszego wykonywania zawodu. Wąskie i specjalistyczne kompetencje uzyskują oni już w trakcie pracy w organizacjach.

Jeśli chcemy zwiększyć swoje szanse na rynku pracy na znalezienie dobrze płatnej posady warto inwestować w naukę języków obcych. Powszechną umiejętnością w branży jest znajomość języka angielskiego, natomiast bardzo opłacalna może okazać się również znajomość języka niemieckiego, która dodatkowo zwiększa atrakcyjność specjalisty ICT na rynku pracy.

Cyfryzacja i digitalizacja to pojęcia, które powoli determinują charakter branży bankowo-finansowej. Postępujący rozwój nowoczesnych rozwiązań ICT staje się dla każdej z instytucji z tego sektora warunkiem koniecznym dla utrzymania udziałów rynkowych, szczególnie w świetle rosnącej konkurencji. Oznacza to jednocześnie wzrost znaczenia i zapotrzebowanie na specjalistów ICT, dla których praca w bankowości i finansach wiąże oraz wiązać się będzie niewątpliwie z wieloma interesującymi wyzwaniami.

Tekst: BP