Strona główna Wydarzenia Politechnika Śląska zaprasza na 30’ wiosenną edycję Inżynierskich Targów Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii...

Politechnika Śląska zaprasza na 30’ wiosenną edycję Inżynierskich Targów Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii i Dostępności.

0

4 – 11 marca na platformie zdalnej, na której wystawcy, na wirtualnych stanowiskach, zaprezentują swoją ofertę, pokażą działalność oraz realizowane projekty. Na stanowiskach można będzie pobrać również aktualne oferty pracy i skontaktować się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację. 

 – w dniu 11 marca, w godz. 9.00 – 15.00 na terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w tradycyjnej formie stanowisk, na których przedstawiciele firm i organizacji będą prowadzić rozmowy z zainteresowanymi.

Targi są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie dedykowane  jest przede wszystkim kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, ale również uczniom szkół średnich i branżowych podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz pochodzącym z terenów ogarniętej wojną Ukrainy.

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu Pracodawców i organizacji
z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Inżynierskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii i Dostępności to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane  i doceniane przez współczesny rynek pracy.

Wystawcami wydarzenia są:

  • PRZEDSIĘBIORSTWA zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego
  • INSTYTUCJE RYNKU PRACY, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura
    pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości
  • ORGANIZACJE STUDENCKIE, KOŁA NAUKOWE I INSTYTUCJE wspierające przedsiębiorczość akademicką
  • ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA udzielające wsparcia
    osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom znajdującym się
    w niekorzystnej sytuacji życiowej

Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy pomiędzy biznesem a uczelnią, w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia oraz wymiany wiedzy dotyczącej najnowszych technologii i rozwiązań.

Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Samorząd Studencki.

KONTAKT: 32 237 20 75, 32 237 15 59, 691 441 028, kariera@polsl.pl