Strona główna Ekspert radzi Zadbaj o przyszłość już w trakcie studiów!

Zadbaj o przyszłość już w trakcie studiów!

830
0

O tym, dlaczego z firmami z branży IT warto związywać się jeszcze na etapie studiów mówi Krystyna Pełka-Kamińska, dyrektor generalna Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Staże i praktyki dają możliwość zweryfikowania wiedzy i umiejętności, a także bezpośredniej konfrontacji z realnymi problemami. Uczą podejmowania decyzji i odpowiedzialności za ich skutki. Udział w różnego rodzaju projektach stanowi wartościowe uzupełnienie wiedzy akademickiej oraz szansę na zdobycie nowych doświadczeń (know-how), w tym tzw. kompetencji miękkich, na które kładzie się coraz większy nacisk na obecnym rynku pracy.

Wypowiedź została zaczerpnięta z wywiadu przeprowadzonego dla 242 numeru Magazynu Akademickiego Eurostudent.

E-wydanie: http://ewydanie.eurostudent.pl/242/?number=242