Strona główna Artykuły Waga zdolności interpersonalnych w branży IT

Waga zdolności interpersonalnych w branży IT

638
0

Analiza ofert pracy związanych z branżą IT pokazuje, że obok preferowanych przez pracodawców wyuczonych umiejętności, coraz bardziej liczą się określone kompetencje miękkie, w tym zdolności interpersonalne.

Jedną z najbardziej pożądanych kompetencji miękkich w branży IT jest umiejętność pracy w grupie, ponieważ większość projektów informatycznych realizowanych jest obecnie w zespołach. Konieczne są zatem takie cechy, jak komunikatywność, umiejętność współpracy z innymi członkami zespołu oraz dbałość o efektywny przepływ informacji między zespołami. Istotnie znaczenie ma tutaj również radzenie sobie ze stresem oraz dobra organizacja czasu pracy.

Praca w branży IT to nieustanne zmaganie się z presją, koniecznością dotrzymania terminów i ustalanie priorytetów. Szczególnie cenione w tym środowisku są: innowacyjność, nastawienie na kreatywne rozwiązania i inicjowanie usprawnień.

Coraz większą popularność i pożądanie wśród pracodawców IT zyskuje kompetencja miękka, zwana „intuicją biznesową”. Pozwala ona pracownikowi dokonywać z łatwością i trafnością wyborów biznesowych odpowiednio do danego projektu. Ponad tymi wśród pożądanych przez pracodawców kompetencjami miękkimi, znajdują się również: dociekliwość, otwartość na klienta oraz niestandardowość w działaniu.

Liczba etatów w prężnie rozwijającym się świecie komunikacyjno-informatycznym stale rośnie. Uatrakcyjnieniu ulegają warunki proponowane pracownikom. Poza satysfakcjonującym wynagrodzeniem, coraz częściej pracodawcy oferują pracownikom także różnego rodzaju dodatkowe benefity. Jeśli więc w tej branży się odnajdujesz, dołóż wszelkich starań, by podnieść swe kwalifikacje i stać się cenionym pracownikiem IT.

Tekst: EK