Strona główna Artykuły Kto odnajdzie się w audycie?

Kto odnajdzie się w audycie?

0

Biorąc udział w rekrutacji do PwC wielu aplikantów nie zdaje sobie sprawy, jak naprawdę będzie wyglądać ich praca. Niektórzy zastanawiają się, czy będzie to żmudne siedzenie nad dokumentami, a może wręcz przeciwnie – czuwanie nad poprawnością zautomatyzowanych procesów. Kandydaci do pracy w audycie zapoznają się z zamieszczonymi w internecie długimi listami wymagań – zarówno tych formalnych, jak i dotyczących kompetencji miękkich.

Ja często słyszę wśród znajomych, że audyt jest dobrym miejscem na rozpoczęcie kariery zawodowej, które umożliwia zdobycie cennego na rynku doświadczenia w stosunkowo krótkim czasie. Sprawdźmy więc, dla kogo audyt będzie dobrym wyborem i jakie kompetencje będą w tej pracy szczególnie przydatne.

Praca w audycie – na czym polega?

W swoim otoczeniu spotkałam się z wieloma osobami, które kojarzą pojęcie audytu oraz największe firmy zajmujące się tym obszarem (Big4), jednak nie są w stanie zdefiniować na czym dokładnie polega ta praca. Na początku warto zaznaczyć, że audyt dzieli się na wewnętrzny oraz zewnętrzny. Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest przez osoby wewnątrz organizacji i skupia się nie tylko na finansach firmy, ale także na poprawności działania procesów, usprawnieniu działalności operacyjnej oraz sprawdzaniu zgodności z wewnętrznymi zasadami jednostki. Przeprowadzany jest regularnie oraz obejmuje całą organizację, pozwalając na zidentyfikowanie nieprawidłowości oraz doskonalenie różnych obszarów. Ma na celu głównie poprawę jakości zarządzania oraz skuteczności kontroli wewnętrznych, kierowany jest głównie do osób zarządzających spółką oraz do pracowników. Audyt zewnętrzny natomiast przeprowadzany jest przez niezależne osoby, niezwiązane z badaną jednostką. Głównym celem audytu zewnętrznego jest zbadanie czy sprawozdanie finansowe danej spółki jest zgodne z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie przedstawia sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa. Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest zazwyczaj raz do roku, a jego efektem jest wydanie opinii przez biegłego rewidenta, która skierowana jest do interesariuszy zewnętrznych, czyli akcjonariuszy, klientów, inwestorów, wspólników, a także banków czy organów skarbowych.

Mówiąc o audycie zewnętrznym warto zaznaczyć, że jest to zespołowa praca projektowa. W zależności od badanej spółki, w projekt zaangażowane jest od kilku do kilkunastu osób, na różnych stanowiskach odpowiadających za inne obszary audytu, skupiając się na tym, aby podział obowiązków pozwolił na sprawne przeprowadzenie badania. Praktykanci oraz asystenci pierwszoroczni odpowiedzialni są za obszary, które na początku ich drogi zawodowej pozwolą na zapoznanie się i zrozumienie metodologii PwC oraz procedur stosowanych w firmie. Co z kolei jest dobrym fundamentem, aby w kolejnych latach swojej pracy móc zrozumieć specyficzne zagadnienia dotyczące danego klienta, jak i branży w której operuje. Dzięki temu audytorzy zewnętrzni po kilku latach pracy mają szeroki pogląd na różne branże i ich działalność.

Dla kogo praca w PwC będzie dobrym wyborem?

Rozpoczynając pracę w audycie byłam na II roku studiów licencjackich na kierunku finanse i rachunkowość. Wcześniej zdobyłam pierwsze doświadczenie zawodowe na przeróżnych stanowiskach – rozpoczynając od opieki nad dziećmi, a kończąc na asystentce biurowej. Z uwagi na niewielkie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości oraz nieukończone jeszcze studia, byłam pozytywnie zaskoczona, gdy proces rekrutacji do PwC zakończył się sukcesem. W trakcie dwóch lat, które spędziłam w PwC, poznałam osoby z naprawdę różnym doświadczeniem zawodowym, zainteresowaniami oraz po różnych kierunkach studiów. Dzięki temu uświadomiłam sobie, że nie zawsze lata doświadczenia, wiek czy wykształcenia są czynnikiem gwarantującym sukces, a to jaki zestaw cech posiada kandydat i jak potrafi je zaprezentować w trakcie rekrutacji. Znając specyfikę pracy warto podkreślić odpowiednie cechy charakteru, które uświadomią pracodawcy, że dobrze sprawdzisz się w danej roli.  Oczywiście, kandydatowi z podstawową wiedzą rachunkową czy doświadczeniem zawodowym w finansach bądź rachunkowości, na początku będzie łatwiej. Uważam jednak, że z odpowiednim podejściem każdy może spróbować swoich sił w audycie.

Praca w audycie to w dużej mierze kontakt z drugą osobą. Komunikując się zarówno z zespołem, z którym obecnie pracujesz na projekcie, jak i z klientem – warto zadbać o właściwy przepływ informacji. W szczególności na początku swojej drogi liczba otrzymywanych informacji może wydawać się przytłaczająca. Dlatego ważne jest, aby słuchać ze zrozumieniem, jak również notować wszelkie instrukcje, co pozwoli na szczegółowe zrozumienie procesów w firmie, a w efekcie również zredukuje liczbę powielających się pytań. Dla skutecznej pracy zespołu ważne jest także, aby jasno komunikować wszelkie swoje wątpliwości i na bieżąco informować o ewentualnych nieprawidłowościach, tak, aby badanie przebiegło sprawnie i bez żadnych niespodzianek. Pod presją czasu i natłokiem obowiązków, umiejętność jasnego i logicznego formułowania swoich myśli jest kluczowa, a słuchanie ze zrozumieniem oraz podążanie za wskazówkami pozwala na szybszy rozwój. Komunikacja jest również kluczowa podczas budowania relacji z klientem. Należy być przygotowanym na to, że już od pierwszych dni swojej pracy pracownik będzie komunikował się z klientem, zarówno podczas spotkań bezpośrednich, wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych czy wideokonferencji. W związku z tym ważne jest, aby w sposób profesjonalny poprowadzić rozmowę, mając na uwadze, że reprezentujemy nie tylko siebie i zespół, ale również całą organizację. Komunikacja z różnymi ludźmi, zarówno w zespole, jak i po stronie pracowników badanej spółki, poprawia pewność siebie, uczy elastyczności i reagowania na różnego rodzaju informacje zwrotne.

Kolejną cechą pożądaną na stanowiskach w audycie, jest poczucie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.  Od początku swojej pracy będą Ci powierzane zadania, za które będziesz odpowiadać od początku do końca. Otrzymując swój zakres obowiązków na badaniu, będziesz zobligowany do samodzielnego wykonania wszelkich czynności z nim związanych. Oznacza to, że będziesz sam wybierać próbę dokumentów do przetestowania, następnie będziesz odpowiedzialny za szczegółową i przejrzystą dokumentację, wyjaśnianie ewentualnych nieprawidłowości z klientem, a także kontrolowanie przesyłania dokumentów i zarządzanie swoim czasem. Oczywiście na początku zostaniesz wprowadzony w dany obszar oraz wszelkie procedury, które powinieneś wykonać w sposób, który pozwoli Ci na dalsze samodzielne wykonanie pracy. Osoby, które mają duże poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i które panują nad swoimi obszarami, zdecydowanie lepiej sobie radzą i szybciej dostają coraz to nowe i trudniejsze obowiązki. Zdarzają się również sytuacje, w których już po kilku miesiącach pracy możemy zarządzać również pracą innych i przekazywać wiedzę osobom na niższych stanowiskach. Prawdą jest, że w audycie od początku wykonuje się czynności, za które w innych branżach jesteś odpowiedzialny po pewnym okresie.

Trzecią cechą docenianą podczas pracy w zespole audytowym jest determinacja i wytrwałość. Podczas pracy często jesteśmy rzucani na głęboką wodę zarówno w odniesieniu do wspomnianego już samodzielnego kontaktu z klientem, jak i również wszelkich zagadnień merytorycznych. Z uwagi na uczestniczenie w projektach dotyczących klientów reprezentujących różne branże, często pojawiają się nowe zagadnienia, co wymaga od nas poszukiwania nowych informacji i dokształcania się w nowych obszarach. Często, aby zrozumieć specyfikę danego biznesu, musimy poznać nie tylko procesy finansowe zachodzące w spółce, ale także działanie obszarów sprzedaży, produkcji, kontrolingu czy działu personalnego. Wielorakość zagadnień, z którymi mamy do czynienia, sprawia, iż musimy posiadać zapał do zdobywania nowej wiedzy oraz być zdeterminowanym w szukaniu informacji i rozwiązań. Liczba obowiązków oraz praca pod presją czasu czasem może wydawać się przytłaczająca, dlatego wewnętrzna motywacja, jak i chęć do rozwoju pomagają odnaleźć się w natłoku zadań oraz wyciągnąć z nich nową cenną wiedzę.

Co daje praca w PwC?

Praca w PwC zdecydowanie przygotowuje do dalszego życia zawodowego. Niezależnie czy planujesz rozwijać się w audycie, czy w innych dziedzinach związanych z szeroko pojętymi finansami lub nawet w zupełnie innej branży – doświadczenie zdobyte w PwC daje umiejętności, które są dobrym fundamentem do rozpoczęcia pracy w innych firmach czy działach. Oprócz umiejętności twardych, takich jak zdobyta wiedza, doświadczenie, znajomość Excela, poznanie specyficznych zagadnień rachunkowych czy orientacja w różnych branżach i liniach biznesu poprzez współpracę z klientami z różnych firm, w audycie można rozwinąć znakomicie tzw. umiejętności miękkie. Wspomniane powyżej cechy nie tylko ułatwiają pracę w audycie, ale również są przez nią rozwijane. Oznacza to, że sama praca uczy nas komunikacji, odpowiedzialności, jak i wytrwałości.

 

Gabriela Szostak

 

Sprawdź nasze aktualne oferty!