Strona główna Artykuły Narzędzia ITC: „Stay in Touch”

Narzędzia ITC: „Stay in Touch”

346
0

Intensywne kursy dla studentów z Hiszpanii, Grecji oraz Polski  – prowadzone przez projektantów z doświadczeniem, kursy i szkolenia doskonalące dydaktyków  oraz powstanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych, to tylko niektóre z rezultatów projektu „Stay in Touch”, realizowanego w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oferty czterech uczelni (na kierunkach związanych z grafiką): Athens School of Fine Arts (Grecja), Universidad de Castilla – La Mancha (Hiszpania) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kursu pn. „Projekty odpowiedzialnie społecznie” adresowanego do studentów i wykładowców studiów I oraz II stopnia.

Projektowanie społecznie odpowiedzialne

W pierwszym etapie projektu wykładowcy czterech uczelni wzięli udział w Międzynarodowej Akademii Dydaktyki (International Teaching Academy) zorganizowanej przez Universidad de Castilla – La Mancha w Hiszpanii.  Podczas szkolenia, 12  nauczycieli akademickich (w tym trzech przedstawicieli rzeszowskiej WSIiZ: Łukasz Szubart, Łukasz Bis oraz Mikołaj Birek),  wymieniło się doświadczeniami w zakresie efektywnej pracy dydaktyczno-projektowej z uwzględnieniem użycia nowoczesnych narzędzi ICT.
W opracowanej bazie danych ujęto ponad 50 przykładów  zastosowań projektowania odpowiedzialnego społecznie.

– Udział w Międzynarodowej Akademii Dydaktyki to oprócz możliwości wymiany doświadczeń projektowych i dydaktycznych, przede wszystkim możliwość spojrzenia na kwestie projektowania odpowiedzialnego społecznie z różnych perspektyw. Każdy z uczestników Akademii wskazywał na inne zagadnienia, które dotykają jego region. Ta różnorodność problemów i metod ich rozwiązywania bezpośrednio przełożyła się na zakres opracowanych w ramach projektu materiałów – podkreśla Łukasz Szubart, uczestnik Międzynarodowej Akademii Dydaktyki.

Obecnie eksperci z czterech uczestniczących w projekcie uczelni kontynuują prace nad stworzeniem innowacyjnych materiałów dydaktycznych  w tym m.in.: kursów e-learningowych, wykładów multimedialnych, podcastów, które staną się częścią kursu pn. „Projekty odpowiedzialnie społecznie”.


Efekty pracy grupy ekspertów, będą oceniane przez studentów, którzy będą mieli okazję  wsiąść udział w dwóch edycjach Międzynarodowej Szkoły Letniej (organizowanej w Grecji, Hiszpanii oraz w Polsce). Program zajęć będzie dotyczył projektowania społecznie odpowiedzialnego przy użyciu nowoczesnych innowacji edukacyjnych, powstałych w ramach projektu i pozwoli wykształcić wśród uczestników kompetencje potrzebne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pierwsze rezultaty współpracy międzynarodowego zespołu są już dostępne tutaj >>>