Strona główna Artykuły IT – branża z potencjałem

IT – branża z potencjałem

755
0

Branża IT jest jedną z najbardziej przyszłościowych na rynku. O perspektywach rozwoju młodych ludzi w tym sektorze rozmawiamy z Krystyną Pełką-Kamińską, dyrektor generalną Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Mówi się, że branża IT jest jedną z najbardziej przyszłościowych, jeśli chodzi o zatrudnienie. Z czego wynika potencjał branży?

Może zabrzmi to dosyć przewrotnie, ale… z ludzkiej natury. Technologia służy ludziom, upraszcza życie. Nie byłoby postępu, gdyby nie trafiał on w ludzkie potrzeby. Wygoda, rozrywka, biznes… To wszystko sprawia, że na specjalistów IT czeka wiele ofert pracy. I będzie ich coraz więcej. Warto tutaj także podkreślić, że IT ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Komputery są wszędzie i mają olbrzymie możliwości. Dzisiejsze zegarki mają większą moc obliczeniową niż komputery osobiste sprzed 30 lat. Dzięki temu niemal w każdym urządzeniu można umieścić komputer, który pozwoli zwiększyć szybkość, precyzję lub powtarzalność uzyskiwanych wyników. A skoro wszędzie są komputery i wszędzie pojawiają się możliwości ich użycia, to potrzeba coraz większej liczby osób tworzących algorytmy i programujących te komputery – informatyków. Żeby nie być gołosłowną, przytoczę parę danych liczbowych. W Unii Europejskiej 1 wzrostu PKB wynika właśnie z technologii IT. Szacuje się również, że wartość rynku IT w Polsce w 2015 r. osiągnie 4,1 mld euro, co powinno dać nam 2. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Staże i praktyki dają możliwość zweryfikowania wiedzy i umiejętności, a także bezpośredniej konfrontacji z realnymi problemami.

Badania pokazują, że pracodawcy z tego sektora najbardziej cenią u kandydatów doświadczenie. Czy z firmami z branży IT warto związywać się jeszcze na etapie studiów, np. biorąc udział w stażach i praktykach? Czy zdobyte w ten sposób doświadczenie jest cenione przez pracodawców?

Zdecydowanie tak. Coraz więcej polskich uczelni to rozumie i angażuje się w różnego rodzaju projekty stażowe dla studentów. Dlaczego? Staże i praktyki dają możliwość zweryfikowania wiedzy i umiejętności, a także bezpośredniej konfrontacji z realnymi problemami. Uczą podejmowania decyzji i odpowiedzialności za ich skutki. Udział w różnego rodzaju projektach stanowi wartościowe uzupełnienie wiedzy akademickiej oraz szansę na zdobycie nowych doświadczeń (know-how), w tym tzw. kompetencji miękkich, na które kładzie się coraz większy nacisk na obecnym rynku pracy. Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach. Wielu młodych zdolnych ludzi przerywa studia (lub nawet ich nie podejmuje), bo skuszeni pozornie atrakcyjnymi warunkami, angażują się nadmiernie w pracę zawodową. To w konsekwencji hamuje ich rozwój i w perspektywie wielu lat nie jest dla nich korzystne. Mogliby osiągnąć znacznie więcej. Trzeba podkreślić, że praca w firmie pozwala najczęściej doskonalić kwalifikacje w dość wąskim zakresie. Nie daje gruntownego i wszechstronnego wykształcenia. Kontakt z firmami jest bardzo dobry, ale na odpowiednim etapie rozwoju i w określonej dawce. Warto tutaj także wspomnieć, że duży problem mogą mieć studenci studiów stacjonarnych, próbujący na własną rękę godzić studiowanie w trybie dziennym ze stażem, a tym bardziej pracą w jakiejś firmie. O wiele lepiej jest ze stażami organizowanymi bądź wspieranymi przez odpowiednią jednostkę uczelni, która pomaga studentowi pogodzić naukę z udziałem w stażu.

Na jakie umiejętności i kompetencje kładzie się w branży największy nacisk? A za tym idzie, jakie umiejętności i kompetencje należy w sobie rozwijać, jeśli myśli się o pracy w sektorze IT?

Sektor IT obecnie jest tak obszerny, że potrzebuje pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach, ale z dobrym wykształceniem i znajomością języków obcych. Minimum dwóch. Fundamentem jest specjalistyczna wiedza technologiczna. Najczęściej poszukiwani są specjaliści IT o wysokich kwalifikacjach w takich specjalnościach, jak: programista, administrator baz danych, analityk systemowy, mechatronik czy ekspert ds. Big Data. Na wielu stanowiskach pracy, poza twardymi inżynierskimi umiejętnościami, o czym wspominałam już wcześniej, wymaga się posiadania „miękkich” kompetencji, co stanowi problem dla części zatrudnianych. Chodzi tutaj o umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie ze stresem, komunikatywność, samodzielne rozwiązywanie problemów itp. Nierzadko pojawiają się sytuacje, kiedy jedna osoba ma świetny, innowacyjny pomysł, ale nie potrafi zrealizować go technologicznie, a z drugiej strony wyspecjalizowany inżynier nie rozumie przedstawianej mu koncepcji. Innym problemem jest szybka dezaktualizacja wiedzy, wynikająca z krótkiego cyklu życia rozwiązań informatycznych, wymagająca od pracowników sektora IT nabywania nowych kompetencji i wiedzy np. poprzez zedukację pozaformalną.

Tekst: JS

Wywiad pochodzi z numeru 242 Magazynu Akademickiego Eurostudent.

E-wydanie: http://ewydanie.eurostudent.pl/242/?number=242