Strona główna Ekspert radzi
0

Współpraca z pracodawcami, dostosowywanie kierunków studiów do wymagań rynku pracy, współtworzenie pracowni i laboratoriów wraz z firmami z branż technologicznych. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Andrzej Dziedzic, prorektor ds. nauczania Politechniki Wrocławskiej oraz prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu mówią o tym, jakie działania podejmują uczelnie, którymi kierują, by zwiększyć szanse studentów na rynku pracy.

 

Kształcenie współczesnych inżynierów oznacza dla uczelni konieczność ciągłej współpracy z przemysłem. Przede wszystkim studenci już na etapie studiów mogą poznać specyfikę różnorodnych branż, odbywając np. praktyki zawodowe. Często firmy współtworzą z nami pracownie i laboratoria. Dzięki temu w murach AGH udaje się nam stworzyć warunki, w jakich na co dzień pracują inżynierowie w zakładach przemysłowych na całym świecie. Najświeższym przykładem jest uruchomiona niedawno pierwsza w pełni funkcjonalna sieć komórkowa na uczelni, która powstała na bazie najnowszych rozwiązań telekomunikacyjnych dostarczonych przez firmę Nokia.
Szanse studentów na rynku pracy zwiększamy również poprzez stałą współpracę z największymi firmami z Polski i świata, m.in.: Comarch, KGHM, Tauron, Motorola, IBM, Ericpol czy Orlen. Nasz program kształcenia powstaje we współpracy z nimi. Rozsądniej jest odpowiadać na potrzeby rynku, śledzić trendy, rozmawiać z potencjalnymi pracodawcami, sondować ich nastroje i plany rekrutacyjne, a następnie na tej podstawie decydować o utworzeniu nowego kierunku. Tak staramy się działać i wiemy, że to przynosi pożądane efekty – nasi absolwenci szybko znajdują zatrudnienie. Wskazują na to badania losów absolwentów, prowadzone przez nas od lat. Dodatkowo nasi studenci od początku studiów włączani są w projekty praktyczne. Działają w różnych kołach naukowych, współpracują z zewnętrznymi partnerami, sami nawiązują kontakty. Skutkuje to tym, że bardzo często już na etapie studiów rozpoczynają pracę. Nasze najnowsze dane mówią o tym, że 22% absolwentów AGH nie poszukiwało pracy – to pracodawcy wyszli z inicjatywą zatrudnienia – Prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH w Krakowie.

 

Politechnika Wrocławska od wielu lat jest w Polsce wiodącym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym, który kształci cenionych i poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Naszą uczelnię wyróżnia oferta edukacyjna umożliwiająca studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak również w ramach indywidualnego toku kształcenia. Dużą wagę przykładamy do kształcenia praktycznego, co dla przyszłych inżynierów jest niezbędne.
Pojawianie się nowych kierunków i specjalności jest bezpośrednio związane z zapotrzebowaniem rynku pracy. W tym celu Politechnika Wrocławska współpracuje z przemysłem i biznesem. Uczelnia utrzymuje także kontakty z placówkami dydaktyczno-badawczymi na świecie, realizując możliwość studiowania za granicą oraz procedurę podwójnego dyplomowania. Obecnie umowy o współpracy obejmują 205 partnerów z 49 krajów. Studenci i absolwenci mają możliwość kształcenia się oraz uczestniczenia we wspólnych projektach, takich jak: Erasmus+, Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme T.I.M.E. czy Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.
To wszystko sprawia, że absolwenci Politechniki Wrocławskiej są jednymi z najbardziej pożądanych przez pracodawców i bardzo szybko po ukończeniu studiów znajdują zatrudnienie w dobrych firmach –  Andrzej Dziedzic, prorektor ds. nauczania Politechniki Wrocławskiej.

 

UAM nieustannie modyfikuje swoją ofertę, aby dostosowywać ją do wymagań rynku pracy. Reagując na aktualne trendy, wprowadzamy nowe kierunki oraz specjalizacje – niektóre we współpracy z innymi uczelniami, jak kierunek prawno-ekonomiczny (z Uniwersytetem Ekonomicznym) czy bioinformatyka (z Politechniką Poznańską). W tym roku pojawią się kolejne: neurobiologia (z Uniwersytetami: Medycznym i Przyrodniczym oraz Akademią Wychowania Fizycznego), a także ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (z Uniwersytetem Przyrodniczym). Współpracujemy z wiodącymi firmami z wielu branż, studenci poznają ich funkcjonowanie, odbywają praktyki i staże u potencjalnych pracodawców. Z ostatnich inicjatyw warto wymienić umowę z firmą Mobica, świadczącą innowacyjne usługi programistyczne czy z Beyond.pl – firmą, która dostarcza usługi IT dla biznesu. Inną formą przygotowania studentów do wyzwań czekających na rynku pracy są szkolenia prowadzone przez Biuro Karier – uczące m.in. jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – Prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.